Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2019-10-21

KYK Burs DuyurusuDeğerli Öğrencilerimiz ;

İhtiyaç Sahibi olan ve KREDİ YURTLAR KURUMU'na Burs veya Kredi Başvurusu yapmamış Öğrencilerimiz  24 Ekim 2019 tarihine kadar ekteki KYK Burs Başvuru Formunu doldurup ,Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine bırakması önemle duyurulur.

BURS BAŞVURU FORMU

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.