Akademik Personel Listesi
Dr. Öğretim Üyesi SELEN İLHAN ALP
(0282) 250 - 3311
sialp@nku.edu.tr
sialp.cv.nku.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. AYŞEGÜL İLHAN TARHAN
(0282) 250 - 3316
atarhan@nku.edu.tr
atarhan.cv.nku.edu.tr