Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

 

Misyonumuz

     Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk İlke ve Devrimlerini koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikte meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

      Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştiren (ön lisans), açık, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen, tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemektir.