Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2013-09-10

Yatay Geçiş Başvuru SonuçlarıAdı-Soyadı

Bölümü

Başvuru Sonucu

Mehmet Sercan GÜN

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Başvuru Koşullarını Sağlayamamıştır.Kabul edilmedi.

Zeynep ADALI

 Çocuk GELİŞİMİ (1.Öğretim)

Kabul Edildi.

İlknur YAPICI

Çocuk GELİŞİMİ (2.Öğretim)

Kabul Edildi.

 

 

KARAR 2013/21/01

Yüksekokulumuz 2013–2014 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. sınıf I. yarıyılına yatay geçiş için başvuruda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 20121021143 no’lu öğrencisi Zeynep ADALI’nın yatay geçiş dilekçesi ve ekleri Yüksekokulumuz Eğitim–Öğretim Komisyonun tarafından değerlendirilmiş olup, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim kurumlarında önlisans ve lisans programları arasında yatay geçişe ilişkin yönetmelik hükümlerine göre ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre İntibak Komisyonu tarafından belirtilen dersleri almak koşuluyla 1126504801 numara ile Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programı II. sınıf  I. yarıyılına yatay geçişinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.  

 

 

KARAR 2013/21/01

Yüksekokulumuz 2013–2014 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. sınıf I. yarıyılına yatay geçiş için başvuruda bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 1223302023 no’lu öğrencisi İlknur YAPICI’nın yatay geçiş dilekçesi ve ekleri Yüksekokulumuz Eğitim–Öğretim Komisyonun tarafından değerlendirilmiş olup, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim kurumlarında önlisans ve lisans programları arasında yatay geçişe ilişkin yönetmelik hükümlerine göre ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre İntibak Komisyonu tarafından belirtilen dersleri almak koşuluyla 2126551801 numara ile Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programı (i.ö.) II. sınıf  I. yarıyılına yatay geçişinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.