Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)

1. Sınıf
Anne ve Çocuk Beslenmesi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP226 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk Gelişimi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocukta Bilim ve Teknoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP314 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP207 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk ve Drama
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP227 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk ve Drama
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP206 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP202 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Özel Eğitim II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP208 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP416 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk Edebiyatı ve Medya
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP412 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Davranış Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP414 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Döneminde Fen ve Doğa Etkinlikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP418 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Döneminde Matematik Eğitimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP417 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama III
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP420 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Özel Eğitimde Uygulama II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Staj
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJONL --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1. Sınıf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Biyoistatistik II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Büro Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Güzel Konuşma ve Beden Dili
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
GKBD002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Hastalıklar Bilgisi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP205 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

On Parmak Klavye Teknikleri II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP210 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP206 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Temel Bilgisayar Kullanımı II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP209 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Dokümantasyon
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP403 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

İlk Yardım
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
İLY001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
İSG002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Meslek Etiği
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
MSE001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Hukuku
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP402 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP408 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Dokümantasyon ve Uygulamaları II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Dokümantasyon ve Uygulamaları II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TSP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1. Sınıf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Beden Eğitimi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
BES102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Hematoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

İmmünolojik Yöntemler
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Patoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP205 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Mikrobiyoloji I
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP202 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
AYT002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çevre Koruma
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ÇEV001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Hormon Biyokimyası
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP403 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

İşletme Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
İŞY004 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Moleküler Biyolojik Yöntemler
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP404 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
SHY001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Temel Laboratuvar Uygulamaları II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Tıbbi Mikrobiyoloji III
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TLP402 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yaşlı Bakımı

1. Sınıf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Beslenme İlkeleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP202 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Enfeksiyon Hastalıkları
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Farmakoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FRM001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Kişilerarası İlişkiler
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Meslek Etiği
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
MSE001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Temel Bilgisayar Kullanımı
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP205 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Fiziksel Rehabilitasyon
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP402 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Günlük Yaşam Aktiviteleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP409 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Eğitimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP407 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
SHY001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sosyal Rehabilitasyon
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP403 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IV
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yaşlıda Dermatolojik Hastalıklar
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YSP404 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk Gelişimi

1. Sınıf
Anne ve Çocuk Beslenmesi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP226 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk Gelişimi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocukta Bilim ve Teknoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP314 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP207 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk ve Drama
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP227 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk ve Drama
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP206 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP202 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Özel Eğitim II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP208 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP416 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Çocuk Edebiyatı ve Medya
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP412 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Davranış Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP414 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Döneminde Fen ve Doğa Etkinlikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP418 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Döneminde Matematik Eğitimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP417 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama III
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP420 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Özel Eğitimde Uygulama II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
CGP401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Staj
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJONL --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Fizyoterapi

1. Sınıf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Beslenme İlkeleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT205 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Biyomekani ve Kinezyoloji
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT204 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Davranış Bilimleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
DAB002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Egzersiz Fizyolojisi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Elektroterapi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Elektroterapi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT203 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Fizik Tedavi Yöntemleri I
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Fizik Tedavi Yöntemleri I
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT201 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Normal Motor Gelişim
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT206 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ001 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Türk Dili II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--
2. Sınıf
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT406 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

İş ve Uğraşı Terapisi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT405 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Nörolojik Hastalıklar
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT402 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Ortopedik Hastalıklar
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT403 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Pediatri
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT404 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT407 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

STAJ
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
STJ002 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Temel Rehabilitasyon Uygulamaları
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--

Temel Rehabilitasyon Uygulamaları
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
FZT401 --
--
Yer Duyurulacak...
Tarih Duyurulacak...
--
--