Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sıkça Sorulan Sorular
Tek ders sınavına kimler girebilir?

 Mezun olmak için tek bir dersi kalan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavına katılabilirler. Tek ders sınavına girmek için ilgili yarıyılda derse kayıt yapılmış olmalıdır.

Mazeret sınavı nedir?

Ara sınava giremediniz ve belgelendirebileceğiniz geçerli bir mazeretiniz varsa, ilgili belgenizi eklediğiniz dilekçenizle sınavı takip eden 7 gün içerisinde okulumuza başvurunuz. Yönetim kurulu kararı ile ara sınav yerine geçecek olan mazeret sınavına alınabilirsiniz.

Not: Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz

Ara sınava giremedim. Geçmek için final sınavından kaç almalıyım?

Finalden ya da bütünlemeden 85 almalısınız.

Geçme notu nasıl hesaplanır?

Geçme notu en az 60 olup, ara sınav notunun %30’u, final notunun %70’ine eklenerek hesaplanır.

Örnek: Ara sınav: 50; final: 80 ise geçme notu (50 x %30) + (80 x %70) = 15 + 56 = 71 olur.

Ayrıca geçme notunuz 60 ve üzeri hesaplansa dahi geçmek için final notu en az 50 olmalıdır.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Aksi takdirde dersten kalınır.

Örnek: Haftalık 2 saat olan teorik bir dersten, 14 hafta ders yapılırsa, 14 x %70 = 10 hafta = 20 saat derse devam etmelisiniz.

Ders kaydında neden tüm derslerimi ekleyemiyorum?

Bir yarıyılda en çok 45 AKTS alınabilir. Bu yüzden, alttan dersleriniz var ise üstten bazı dersleri alamayabilirsiniz.

Ders kaydı nasıl yapılır?

Öğrenci, e-üniversite sistemine giriş yapıp ilgili yarıyılda alması gereken, öncelikle alttan kalan derslerini, sonra zorunlu ve seçmeli derslerini seçip, kaydeder ve onaylatmak üzere danışmanına gider.

Kısmi Zamanlı Öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda dönem ortasında (Şubat ayı) ve yaz döneminde (temmuz ayı) yapılmaktadır.

Kimler Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilir?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Nedir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye kısmi zamanlı öğrenci denir.

UZEM derslerine devam zorunluluğu var mı?

Uzaktan öğretimde fiziksel devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin canlı derslere katılımları, canlı dersleri daha sonradan izlemeleri, e-ders paketi kullanımları öğretim yönetim sistemi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dersin öğretim elemanı istediği zaman öğrenci aktivitelerinin raporunu görebilmektedir. 

Üniversitemizdeki uzaktan öğretimde derslere devamla ilgili konu "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ" ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönergede Madde 12-4 te "Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim dönemi içerinde yapılan canlı derslere çevrimiçi veya çevrimdışı %70 oranında devam zorunluluğu veya video derslerinin %70 oranında izlenme zorunluluğu vardır." ibaresi yer almaktadır. 
UZEM-Uzaktan eğitim dersleri nasıl olacak?

Hem uzaktan öğretim programlarında hem de uzaktan öğretimle verilen örgün eğitim derslerinde dersler iki şekilde gerçekleşecektir;

  1. Eşzamanlı dersler, öğretim elemanı ve öğrencilerin öğrenim yönetim sisteminde belirlenen tarih ve saatlerde haftalık olarak sanal sınıflarda buluştukları derslerdir. Sanal sınıf dersleri dersin kredisine göre 30, 45 veya 60 dakika olarak yapılacaktır. Sanal sınıf dersleri ve bu derslerde yapılan tüm aktiviteler (soru-cevap, sunu vb.) kayıt altına alınacak ve öğrenciler dilerse tekrar izleyebileceklerdir. Böylece derse katılamayan öğrencilerin de bu dersleri daha sonra izleme imkanı olacaktır. 
  2. Eşzamansız derslerde içerik olarak öğretim elemanının desteği ile hazırlanan e-ders paketleri haftalık olarak sunulacaktır. E-ders paketlerinde içerik tasarımcılar tarafından hazırlanmış etkileşimli ders içeriğinin yanında;
  • Haftalık ders notu (pdf)
  • Dersin sunusu (pps)
  • Dersin videosu (mp4)
  • Çalışma soruları

yer alacaktır.  

UZEM ders sınavları nasıl olacak?

Uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları kampüste yüzyüze gerçekleştirilecektir. Sınav tarihleri Ortak Zorunlu Dersler (OZD) web sayfasından ve birimlerin web sayfalarından ilan edilecektir.

UZEM- Uzaktan eğitim (öğretim) Nedir?

Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan bağımsız, öğrenen ve öğretenin aynı fiziksel ortamda bir araya gelmeden, derslerin bilişim teknolojilerini kullanarak eşzamanlı veya eşzamansız olarak gerçekleştirildiği bir eğitim şeklidi

E-Üniversite sistemindeki ortak zorunlu ders programım ile canlı ders programı farklı. Hangisine göre hareket etmeliyim?

Sanal sınıf uygulamasına katılarak, öğrendikleriniz pekiştirmek ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilmek için NKUZEM web sayfasında yayınlanan canlı ders programına göre hareket etmelisiniz.

E öğrenme (UZEM) sistemine giriş yapamıyorum. Ne yapabilirim?

nkuzem.nku.edu.tr adresin üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek, sisteme giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi doğru yazdığınızdan emin olmalısınız. Probleminiz devam ederse, telefon ile veya NKUZEM ofisine gelerek, sorununuzu çözebilirsiniz.

Üniversite dahilindeki bilgisayarlardan internete bağlanmak için kullanıcı adı ve şifre istiyor. BU kullanıcı adı ve şifreyi nasıl temin ederim?

@nku.edu.tr uzantılı mailiniz ve şifrenizi kullanarak bağlanabilirsiniz.

Mail ile ilgili sorunlarınız da Bilgi İşlem daire başkanlığına başvurunuz.

Öğrenci e-postam ve şifremi nasıl temin ederim?

Öğrenci e- posta adresiniz Üniversite öğrenci numaranız ilk şifreniz ise T.C. Kimlik numaranızdır.

Örneğin;

Öğrenci numaranız 1082301010 şeklinde ise;

mail adresiniz : 1082301010@nku.edu.tr
şifreniz : T.C. Kimlik numaranız.

Şifreniz ile ilgili sorunlarda bilgi işlem daire başkanlığından yardım alabilirisiniz.

 

Tek Ders Sınavına Kimler başvurabilir ?

Tüm Yarıyılların toplamında (uygulama derslerinin uygulamalarındanda kalan başvuramaz. )  1 dersten kalan öğrencilerimiz,akademik takvimde belirtilen tekders sınavı tarihinden  asgari 2 hafta önce dilekçe ile müdürlüğümüze başvuran öğrencilerimiz girebilir.