Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2018-06-21

Ek SınavÜniversitemiz Senatosu'nun 19.12.2017 tarih ve 2017/10 sayılı toplantısında alınan 33 numaralı kararı ile tespit edilen azami öğrenim sürelerini tamamlayan ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere uygulanacak ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1.Ek sınavlar: 03-14 Eylül 2018

2.Ek Sınavlar:24-28 Eylül 2018

Dilekçe Örneği için tıklayınız

Ek Sınava başvuracak öğrencilerin 17 Ağustos 2018 tarihine kadar dilekçe örneğini doldurup öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir. Ek Sınav hakkından kayıt yılı 2014 ve öncesi olan öğrenciler yararlanacaktır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

(6) (Değişik:RG-17/8/2016-29804) (5) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.