Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi
EYS-ÇZG-005 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi
EYS-ÇZG-004 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-358 Sınav Notu Sonuç Bildirim Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-685 TNKÜ AB Projeleri Ön Ödeme Formu
EYS-FRM-682 TNKÜ AB Projeleri Ön Ödeme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-674 TNKÜ Akademik Veri Analiz Sistemi (AVES) Dönemlik Veri Girişi Kontrol Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-562 TNKÜ Azami Süre Sonrası Kayıt Kontrol Formu
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-468 TNKÜ Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-493 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Gezi İçin Ders Sorumlusu Başvuru Formu
EYS-FRM-494 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Geziye Katılacak Öğrenci İçin Beyan Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-488 TNKÜ Bölüm/Program Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu
EYS-FRM-490 TNKÜ Bölüm/Program Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-662 TNKÜ Çift Anadal / Yan dal Başvuru Formu
EYS-FRM-476 TNKÜ Ders Notu Yükseltme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-678 TNKÜ Dilek Öneri Kutusu Takip Formu
EYS-FRM-677 TNKÜ Dilek ve Öneri Kutusu Açılış Tutanak Formu
EYS-FRM-479 TNKÜ Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-471 TNKÜ Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-698 TNKÜ Etkinlik Tutanağı (Akademik-İdari Personel-Öğrenci)
EYS-FRM-491 TNKÜ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı Bölümden Ders Alma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-474 TNKÜ Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-485 TNKÜ İkinci Nüsha Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-517 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru Formu
EYS-FRM-521 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitimden Sorumlu Öğretim Elemanı Denetim Formu
EYS-FRM-518 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Faaliyet Rapor Dosyası Teslim Tutanağı Yeni
EYS-FRM-519 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşe Başlama Bildiri Formu
EYS-FRM-509 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu
EYS-FRM-510 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-513 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-514 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-511 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-512 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-515 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-516 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-520 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Onay Formu
EYS-FRM-668 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Araştırma Görevlisi)
EYS-FRM-669 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (İdari Personel)
EYS-FRM-667 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Öğretim Üyesi-Görevlisi)
EYS-FRM-688 TNKÜ Kalite Güvencesi Araştırma Geliştirme Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-699 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Birim Sorumlusu Raporu
EYS-FRM-691 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-689 TNKÜ Kalite Güvencesi Eğitim Öğretim Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-690 TNKÜ Kalite Güvencesi Toplumsal Katkı Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-687 TNKÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-043 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-489 TNKÜ Maddi Yeterlilik Beyan Dilekçesi
EYS-FRM-477 TNKÜ Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-581 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Akademik Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-584 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İdari Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-583 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Anket Formu
EYS-FRM-675 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Sorumlu Öğretim Elemanı Memnuniyet Anket Formu
EYS-FRM-585 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşverenler-İşletme Yöneticileri- Meslek Örgütü Temsilcileri Beklenti Formu
EYS-FRM-582 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Mezun Beklenti Formu
EYS-FRM-586 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Öğrenci Beklenti Formu
EYS-FRM-484 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Dosyası
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-478 TNKÜ Mezun Öğrenci Bilgi ve Görüş Formu
EYS-FRM-465 TNKÜ Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-623 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
EYS-FRM-692 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
EYS-FRM-461 TNKÜ Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-054 TNKÜ Öğrenci Kimlik Talep Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Öğrencileri İçin Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-475 TNKÜ Öğrencileri İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-492 TNKÜ Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-480 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Mazeret Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-661 TNKÜ Özel Öğrenci Başvuru Formu
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-143 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Sorumlusu Öğrenci Değerlendirme Formu
EYS-FRM-144 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Başlangıcı Ön Değerlendirme Formu
EYS-FRM-145 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Sonu Değerlendirme Formu
EYS-FRM-148 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-147 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Uygulama Değerlendirme Genel Formu
EYS-FRM-142 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğrenci Klinik Değerlendirme Formu
EYS-FRM-138 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Transkript Belgesi Talep Formu
EYS-FRM-146 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Raporu Değerlendirme Formu
EYS-FRM-469 TNKÜ Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-472 TNKÜ Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-665 TNKÜ Soruşturmacı Ek Süre Talebi Dilekçesi
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-679 TNKÜ Tebliğ-Tebellüğ Belgesi Formu
EYS-FRM-626 TNKÜ Tek Ders Çakışma Durumunda Ders Ekleme Talep Formu
EYS-FRM-463 TNKÜ Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-482 TNKÜ Transkript Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-466 TNKÜ Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-660 TNKÜ Yarıyıl İçi Çalışmaları ile Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkı Oranları Tablosu
EYS-FRM-459 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-460 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek-Madde 1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-486 TNKÜ Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Dilekçe
EYS-FRM-673 TNKÜ Yayın Devir Formu
EYS-FRM-670 TNKÜ Yayın Öneri Formu
EYS-FRM-671 TNKÜ Yayın Önerisi Değerlendirme Formu
EYS-FRM-672 TNKÜ Yayın Sözleşme Formu
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Dilekçesi
EYS-FRM-470 TNKÜ Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-473 TNKÜ Zorunlu Staj Formu

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-366 Akademik Danışmanlar Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-428 AVES Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumluluklar
EYS-GT-432 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başkanı
EYS-GT-433 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-411 Birim Eğitim Komisyonu Başkanı
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-412 Birim Mezuniyet Komisyonu Başkanı
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-434 Birim Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ön İnceleme Komisyonu Başkanı
EYS-GT-435 Birim Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ön İnceleme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-094 Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-352 Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-455 Dilek Öneri Kutusu Birim Değerlendirme Komisyonu Başkanı
EYS-GT-456 Dilek Öneri Kutusu Birim Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-343 Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-342 Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-425 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi
EYS-GT-453 Kalite ve Akreditasyon Birim Komisyonu Başkanı
EYS-GT-454 Kalite ve Akreditasyon Birim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-415 Kurum Dışı Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-118 Meslek Yüksekokulu Birim Kütüphanesi Personeli
EYS-GT-221 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-220 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-219 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-218 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-251 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi
EYS-GT-117 Meslek Yüksekokulu Staj İşleri Personeli
EYS-GT-252 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-341 Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü
EYS-GT-087 MYO Birim Döner Sermaye İşletme Personeli
EYS-GT-085 MYO Bölüm Başkanı
EYS-GT-086 MYO Bölüm Sekreteri
EYS-GT-089 MYO Mali İşler(Özlük Hakları)
EYS-GT-088 MYO Mali İşler(Satın Alma İşleri)
EYS-GT-097 MYO Müdürlük Sekreterliği Personeli
EYS-GT-090 MYO Müdürü
EYS-GT-091 MYO Müdür Yardımcısı
EYS-GT-098 MYO Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-093 MYO Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-096 MYO Sekreteri
EYS-GT-095 MYO Yardımcı Hizmetler Personeli (657 4/a)
EYS-GT-092 MYO Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-181 Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-401 Staj Komisyonu Başkanı
EYS-GT-400 Staj Komisyonu Üyesi
EYS-GT-427 Stratejik Planlama Ekibi Üyesi
EYS-GT-167 Şoför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-016 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-015 Entegre Yönetim Sistemi Politikası
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-086 TNKÜ Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı
EYS-PR-086 TNKÜ Çevre Boyutları Değerlendirme ve Çevre Etki Planı Hazırlama Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-026 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-047 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Tablosu

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 (Ka1) Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-086 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-082 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-119 TNKÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Ön lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-122 TNKÜ Telafi Dersi Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-024 TNKÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği