Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Elçisi

Öğr.Gör.Demet TERZİ

Müdür Yardımcısı