Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2021-11-04

Azami Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.10.2021 tarih ve 83928 sayılı yazısı uyarınca azami süresini dolduran öğrencilerin 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil hiç almadığı veya devamsızlıktan kalan dersler için de (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.

Öğrencilerin başvurmaları halinde ek sınava katılıp katılamayacağı, Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

 Öğrencilerin Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine 31 Ocak 2021 tarihine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, başvuru süreci dışında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.