Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2020-09-10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Muafiyet İşlemleri HakkındaÖSYM sınavı sonucu yerleşen ve daha önceki dönemlerde önlisans/lisans programlarını bitiren öğrenciler,daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri için dilekçelerini 18 Eylül 2020 tarihine kadar verebilirler. (Muafiyet dilekçesi dönem başında bir kez alınacağından dolayı güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan başarılı olunan tüm dersler için verilecektir.)

Öğrenciler, başvuru dilekçelerinde daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini Ek 1’de yer alan form dilekçeyi kullanarak belirtmek zorundadırlar.Evraklar ıslak imzalı,mühürlü ve kaşeli olmalıdır. Dilekçe ekine aşağıda yer alan belgeler eksiksiz konulmalıdır. 

Onaylı (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not çizelgesi (transkript)

Onaylı (kaşeli ve imzalı) ders müfredatı (planı)

Onaylı (kaşeli ve imzalı) ders içerikleri

Önceki Üniversite’nin not sistemini gösteren belge

Muafiyet Dilekçesi için tıklayınız