Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2019-08-06

2019-2020 Kayıt DuyurusuSevgili Öğrencimiz;

 

 

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 • PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 19 –21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • E- kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokulu dekanlıklarına/müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvurmaları halinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
 • Kayıt için verilen sürelerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 Askerlik ile İlgili Hükümler

 

 • Askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar ;

2019-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adaylar askerlik hizmetleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adaylar kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 • Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin geçicikayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirenlerin kayıtları yapılacak, getiremeyenlerin ise geçici kayıtları silinecektir.
 • Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.
 • İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenim ücretlerini 19-23 Ağustos 2019tarihleri arasında bulundukları yerdeki Halk Bankası Şubeleri ve Bankamatik cihazları ile Vakıfbank Bankamatik cihazlarından Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci numarası ile ödeyebileceklerdir.
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

 

Koşullarında 46 bulunan bölümlerin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydolmak için 0282 250 30 41- 250 30 00 numaralı telefondan veya ydyo@nku.edu.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Birimler:

 

Üniversitemiz bünyesinde sadece Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile İlahiyat Fakültesinde zorunlu yabancı dil sınıfları bulunmaktadır. Bu bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı sınavları kendi fakülteleri tarafından yapılmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi için tıklayınız, İlahiyat Fakültesi için tıklayınız.

 • Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin 1. Sınıfa kaydı yapılacaktır.
 • Zorunlu Hazırlık sınıfında 2 yıl üst üste başarısız olan öğrencinin kaydı silinecektir.
 • Zorunlu Hazırlık sınıfında ilk yılında başarılı olamayıp ikinci yılına devam eden öğrenciler öğrenim ücreti öderler.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Aslı ve Fotokopisi)
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu. (Sadece İkinci Öğretim Öğrencileri)
 • Askerlik durum belgesi. (Belge getirmesi gerekenler ogr.nku.edu.tr adresinden duyurulacaktır.) Belge getirmesi gerektiği halde getirmeyenlerin kayıtları yapılacak ancak 2019-2020 Güz yarıyılı ders kayıtları yapılmayacak öğrenime başlayamayacaklardır.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Şahsen kayıt yapacak öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarını yanında getirmeleri gerekmektedir.
 • Çerkezköy MYO Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik: Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.
 • Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
 • Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Programı: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.

KATKI PAYI ve ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

 • Kaydını yerleştikleri fakülte/yüksekokulda şahsen yapan öğrencilerimizin DERS KAYITLARIyerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. (Şahsen kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencilerinin 23 Ağustos 2019 tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir)
 • İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
 • Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

DERS KAYITLARI

 

 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. İkinci öğretim öğrencilerinin 23 Ağustos 2019 tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.) Dersler 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır.
 • Birinci öğretime kayıt yaptıran öğrenciler harç ücreti yatırmayacaklardır. Ancak ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler son kayıt yaptırdıkları programın harcını öderler. (Aynı anda iki ön lisans veya aynı anda iki lisans programına kayıt yaptırılamaz)

Öğrenci Numarası, öğrenim ücretini tutarı ve askerlik durumu için tıklayınız

(Veriler ÖSYM’den alınınca aktif olacak)

Dikkat Edilecek Hususlar:

 

 • Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarılı olduğunuz dersler için en geç 27 Eylül 2019tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Sonraki yarıyıllarda tekrar muafiyet başvurusunda bulunulamaz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarılı olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula şahsen teslim etmelisiniz. Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 • Tüm kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları bir defaya mahsus yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. Takip eden yarıyıllarda öğrencilerin ders kayıtlarını kendilerinin yaptırmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci İşleri Telefon Numaraları için TIKLAYINIZ