Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2015-08-31

Ösym Ek Yerleştirme Kayıt DuyurusuT.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2015 OSYS EK YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU

 

Sevgili aday öğrenciler, Üniversitemize hoş geldiniz.

Üniversitemize 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılında Ek yerleştirme ile kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin kayıtları 31 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştikleri Fakülte ve Yüksekokullarda yapılacaktır.

Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri halinde sorunsuz bir kayıt dönemi yaşanacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ :

a)      Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

c)      Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

d)     Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

e)      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

f)       Kayıtlar esnasında aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

a.       Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) (2 Adet fotokopi­ ile birlikte)

b.      Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c.       6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

g)      Üniversitemize kayıt yaptıracak olan ikinci örgün öğretim aday öğrencileri öğrenim ücretini 31Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında herhangi bir Halk Bankası Şubesinden yatırabilirler. Adaylar öğrenci numaralarını Üniversitemiz http://ogr.nku.edu.tr/giris.php internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaralarını belirtmek suretiyle öğrenebilirler.

h)      İkinci örgün öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.

 

 

 

DİĞER NOTLAR :

 

a)Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler:

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrenciler ilgili Fakülte/Yüksekokula, mezun olduklarını belirten resmi yazı ve gerekli belgelerle başvuruda bulunarak kontenjan sınırlamasına bakılmaksızın 06 Ekim 2015 tarihine kadar kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

Çerkezköy MYO Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik: Bu programa başvurabilmek için kapalı mekân, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.

 

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı: Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

 

Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Programı: Bu Programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

 

İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.