Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2015-05-25

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimiz ile Çanakkale’de düzenlenen 6. Uluslararası Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı’na katıldık.Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Ceylan ÖZBEK AYAZ ve  Öğr. Gör. Meral DEVECİ tarafından 2005-2014 yılları arasında mezun olan öğrencilerimizin istihdam durumları ve mesleki doyumlarına yönelik olarak yapılan araştırmada öğrencilerimizin yarıdan fazlasının özel eğitim ya da okul öncesi eğitim alanında çalıştığı, bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun sınıfta tek öğretmen olduğu ve mezun olduktan sonra hemen iş bulabildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu öğrencilerimiz arasında okul öncesi öğretmenliği lisans eğitimini tamamlayarak çalışan ya da şu anda aynı bölümde lisans eğitimini sürdüren birçok öğrencimizin de bulunması sevindirici bir gelişme olmuştur.  

Çalışmada alana yönelik istihdam açığının önemli bir kısmını dolduran Çocuk Gelişimi Programı Ön Lisans öğrencilerimizin resmi olarak farklı bir kadroyla atanmaları yönünde öneriler sunulmuştur.