Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2020-09-04

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Senato DuyurusuÖnümüzdeki günlerde Programlarımızın (ÇOCUK GELİŞİMİ,FİZYOTERAPİ ,TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ,TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ,YAŞLI BAKIMI) Eğitim-Öğretimi ile ilgili ayrıntılı duyuruları buradan  yapılacaktır. Web sayfası bilgilendirmelerinin  öğrencilerimiz tarafından dikkatle takip edilmesi önemle duyurulur.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız.

Öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Senato  Duyurusu

Üniversitemizde 5 Ekim’de başlayacak olan 2020-2021 Güz Yarıyılında Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu haricindeki birimlerde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla eşzamanlı (senkron) olarak yapılması;

Sağlık alanında eğitim-öğretim veren Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda teorik eğitimlerin uzaktan eğitim ile pratik eğitimlerin ise mümkün olduğunca uzaktan öğretim ile yapılması önerilmekle birlikte nihai kararların ilgili birimlerce alınması,

Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılması,

  Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve bu öğrencilerin bu dersleri asenkron olarak tekrar izleyebilmelerinin sağlanması,

Uzaktan Eğitimle verilecek her bir ders saatinin 25 dakika olacak şekilde düzenlenmesi,

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemindeki tüm sınavların prensip olarak online yapılması ve birimlere alternatif yöntemler (ödev, proje vb.) açısından yetki verilmesi

Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulamalarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası vb. şeklinde uygulanması,

Üniversitemiz lisansüstü öğretim programlarında yer alan “Danışmanlık, Tez, Tez İzleme, Yeterlilik, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Proje Önerisi, Tez Çalışması, Tez Yazma ve Sonuç Raporu” derslerinde öğretim elemanlarının her hafta için dersin içeriği ve kazanımlarına uygun olarak yapılmış çalışmaları, tezin bölümleriyle ilgili yapılan taslak çalışmaları, literatür özetleri, geliştirilen veri toplama araçları, etkinlikler ve materyalleri, seminer konusu ile ilgili yapılan çalışmalar ve kaynakları; öğretim elemanlarının öğrencilerin tez ve seminer çalışmalarıyla ilgili verdiği geri dönüşler veya hazırlanmış her türlü öğretim materyallerini (Word, video ya da pdf formatında ders notları, ders sunumları, kaynaklar, etkinlik materyalleri, soru ve ödevleri) sisteme yükleyerek bu derslerin eşzamansız (asenkron) olarak yürütülmesi,Ders devamı ile ilgili olarak, öğrencilerin haftalık her bir ders için bir kez sisteme girmesi ve öğretim elemanı tarafından yüklenen dokümanları incelemesi, senkron derse katılması veya katılamayanların asenkron dersleri izlemelerinin ders devam şartını sağlamak için yeterli olması,

 Kampüslerimizin, öğrencilerimizin kullanımına açık olması ve tüm derslik, kütüphane,laboratuvarlar, bilgisayar ve internet alt yapısının kontrollü bir şekilde kullanılması,

Kampüslerimizde pandemi süreciyle ilgili tüm önlemlerin TNKÜ Covid-19 Güvenlik ile İlgili Çalışma Komisyonu tarafından oluşturulan eylem planına göre alınması ve tüm öğrencilerimizin bu plana uymasının zorunlu olması,

Lisansüstü programlardaki derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla eşzamanlı (senkron) olarak yapılması programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları stüdyo sınıf kullanılarak dijital ortamda yapılması önerilmekle birlikte nihai kararların ilgili birimlerce alınması,

Engelli  öğrencilerimizin takip ettikleri  derslerde, öğretim  elemanlarımızın öğrencilerimizin mağdur olmamaları için engel durumlarına uygun ders materyalleri hazırlamaya özen gösterilmesi,

Pandeminin gelişim sürecine bağlı olarak ihtiyaç duyulduğu takdirde uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin uygulamalarda gerekli değişiklik ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için Üniversitemiz Rektörlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.