Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2021-11-15

Öğrenci Temsilcisi SeçimleriT.C.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

2021-2023 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Esasları

Seçim takviminin duyurulması

15 Kasım 2021

Adaylık başvuruları

22 Kasım- 26 Kasım 2021

Adayların İlanı

29 Kasım 2021

Adayların seçim kampanyaları

29 Kasım -03 Aralık 2021

ÖĞRENCİ Temsilcisi seçimi

Birinci tur

06 Aralık 2021

İkinci tur

07 Aralık 2021

Üçüncü tur

08 Aralık 2021

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi

09 Aralık 2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı

13 Aralık 2021 Saat 14:00

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir

- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yen bir temsilci seçilir.

-Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslekyüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

- Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yen bir temsilci seçilir

- Öğrenci konsey başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.