Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2023-07-03

Zorunlu Yaz Stajı Devamsızlık Hakkında 

TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 14. maddesine göre;

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Madde 14- (1) Staj, Staj Başvuru Formunda belirtilen tarihler arasında yapılır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda, öğrenciler staj komisyonuna bilgi vermek koşuluyla mazeretli sayılabilirler.

  1. Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Hastanelerden ya da Sağlık Ocaklarından alınmış 3 günü geçmeyen rapor/raporlar ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için Staj Komisyonu tarafından ayrı hesaplanır.)
  2. Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için Staj Komisyonu tarafından ayrı hesaplanır).
  3. Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle yapılan devamsızlıklarda, devamsızlığı her staj dönemi için staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Staj Komisyonu karar verir. Bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 14. maddesinin c bendinde belirtilen devamsızlık süresi Staj Komisyonunun onayı olması halinde 2 gündür. Öğrenciler staj süresince aldıkları raporları veya kullandıkları/kullanacakları devamsızlık haklarını mutlaka staj yaptığı kuruma ve staj danışmanı hocasına bildirmek zorundadır. Danışman hocalara ulaşılamadığı takdirde öğrenci işleri birimine haber vermelidir. 

Önemle Duyurulur. 

Staj İşleri İletişim Numarası

0 282 250 3303 Ömer Faruk GEZER