Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Grup Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı102
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı10
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı11
Eğitim ÖğretimFuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı20
Eğitim ÖğretimMezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı20
Eğitim ÖğretimÖğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı100
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı33
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)66
Toplumsal KatkıTopluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı23
YönetimPersonele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı10

Grup Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı4526
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı413
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı50
Eğitim ÖğretimÖğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı1328
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı132
Toplumsal KatkıSosyal sorumluluk proje sayısı12
Toplumsal KatkıTopluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı42
YönetimKalite/ akredite belgesi olan birim sayısı11

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBT.G.40 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı60
Araştırma GeliştirmeBT.G.42.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayın sayısı10
Araştırma GeliştirmeİG 26. Alan indekslerince taranan dergilerde (Scopus ve ESCI) yayımlanan makale sayısı100
Araştırma GeliştirmeİG 29. Ulusal sempozyum, kongre, konser ve sanatsal sergi sayısı21
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.1. SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS)10
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.3. Atıf Sayısı (WOS)1010
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.4. Atıf Puanı (WOS)0.520.52
Araştırma GeliştirmeYK *4.1.7. Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus)30
Araştırma GeliştirmeYS *B.10. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası proje sayısı10
Araştırma GeliştirmeYS *B.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı0.630
Araştırma GeliştirmeYS *B.2.1. Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış toplam yayın sayısı150
Araştırma GeliştirmeYS *B.3.2. Endeksli yayınların atıf alma oranı560
Araştırma GeliştirmeYS *B.3.3. Ulusal yayınlara atıf sayısı3560
Eğitim ÖğretimBT.G.10.2 Eğitimini program süresinde bitiren öğrenci sayısı2800
Eğitim ÖğretimBT.G.12.1 Öğrenciler için Eğitim Alanı640640
Eğitim ÖğretimBT.G.13.1 Öğrenciler için sosyal donatı alanı600600
Eğitim ÖğretimBT.G.16.1 Öğretim Üyesi Sayısı55
Eğitim ÖğretimBT.G.17.1 Öğretim Elemanı Sayısı1414
Eğitim ÖğretimBT.G.23 Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı20
Eğitim ÖğretimBT.G.5.1 Sağlık bilimleri kontenjanı350350
Eğitim ÖğretimBT.G.5.2 Sağlık bilimleri öğrenci sayısı3500
Eğitim ÖğretimBT.G.6.1 Öğrenci Sayısı10000
Eğitim ÖğretimBT.G.7.1 Toplam mezun öğrenci sayısı28370
Eğitim ÖğretimİG 28. Staj yapan öğrenci sayısı800
Eğitim ÖğretimYK *1.1.12. Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı10000
Eğitim ÖğretimYK *1.1.22. Önlisans Mezun Sayısı30042
Eğitim ÖğretimYK 1.1.29. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç)80
Eğitim ÖğretimYK *1.1.6. Önlisans Program Sayısı66
Eğitim ÖğretimYK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı61
Eğitim ÖğretimYK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı30
Eğitim ÖğretimYK 3.1.11. Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması46.150
Eğitim ÖğretimYK 3.1.1. Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı11
Eğitim ÖğretimYK 3.1.2. Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak)890
Eğitim ÖğretimYS *A.6. Programların genel doluluk oranı1000
Eğitim ÖğretimYS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı1000
Eğitim ÖğretimYS *A.8.1. Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı800
Toplumsal KatkıBT.G.34 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı11
UluslararasılaşmaBT.G.29 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı400
UluslararasılaşmaİG 23. Yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen etkinlik sayısı10
UluslararasılaşmaYK 1.1.16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı400
UluslararasılaşmaYS *C.2. Öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı450