Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2024-01-08

2024 Zorunlu Yaz stajı Başvuruları Hakkında 

 

 

 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Aktivite

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Ulusal Staj Programı Başvuruları

(E-Devlet üzerinden başvuracaklar için)

(Eş zamanlı olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine başvuru gerektirir.)

Öğrenci İşlerine müracaat ediniz.

28.12.2023

10.03.2024

Zorunlu Yaz Stajı Başvuruları

Öğrenci İşlerine müracaat ediniz.

01.01.2024

31.05.2024

Müstahaklık Belgelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Tarihi

E-Devlet üzerinden alınacak.

15.07.2024-19.07.2024

Kurumlardan staj onayı gelmesi ve öğrenci işlerine teslim edilmesi için son gün

28.06.2024

Staj Başlama Tarihi (30 İş Günü)

29.07.2024

Staj Bitiş Tarihi 

09.09.2024

Staj Defteri Teslim Tarihi için Son Gün

20.09.2024

Notların Öğrenci İşlerine Teslimi

27.09.2024


 

Staj Başvurusunda İstenen Belgeler

-Staj yapacağına dair talep dilekçesi (Öğrenci İşleri Biriminden alınacak.)

-Kimlik Fotokopisi

-Müstahaklık (Provizyon) Belgesi (E-Devletten alınacak.)

-Diğer evraklar başvuru esnasında verilecek.

 

STAJINI KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPACAK OLANLARIN DİKKATİNE!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan "Ulusal Staj Programı" kapsamında, Meslek Yüksekokulumuzdan  https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden staj başvurusunda bulunacak olan öğrenciler için son başvuru tarihi : 10 Mart 2024

 

Kariyer kapısı üzerinden staj başvurusu yapan öğrencilerin “ONAY ALSALAR”  dahi  mutlaka öğrenci işleri birimine müracaat etmeleri, ve zorunlu yaz stajı başvurusu yapmaları ve gereken formları doldurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin ilgili işverenden "Staj Kabul Belgesi" alması ve bu belgeyi ilgili öğrenci işleri birimine teslim etmesi gerekmektedir.

-Belirlenen staj tarihleri dışında başka tarihlerde staj yapılamaz. (Kariyer Kapısına staj başlama ve bitiş tarihlerini girerken yukarıda tabloda belirtilen tarihler girilmelidir.)

Bilgilendirme: Kariyer Kapısı üzerinden Tıbbi Laboratuvar Programı dışında Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Yaşlı Bakımı Programları da gönüllü olarak staj başvurusu yapabilirler.

 

STAJINI KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPMAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN;

- Öğrencilerin Öğrenci İşleri Birimine istenen belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Öğrenciler, aşağıda yer alan yaz stajı defterini indirip dosya haline getirecektir. (Çalışma günlüğü sayfası  30 iş günü kadar çoğaltılacaktır.)

-Staj Defteri içinde yer alan Form No 4 ve Form No 5 İş yeri tarafından doldurulacak olup, (mühür, kaşe ve imza mutlaka olacak) danışmana hocalarına zarf içerisinde GİZLİ ibareli (iş yeri tarafından yapılacak) olarak teslim edilecektir.

-Öğrenciler, yaz stajının bittiği gün staj defterinin her sayfasını işyeri yetkilisine kaşe mühür vb. imzalatacaklar. (İmzasız staj dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.) Stajları biter bitmez staj defterlerini ya okula şahsen danışman hocalarına teslim edecekler ya da kargo yolu ile gönderecekler.

-Öğrenciler, stajları devam ederken herhangi bir sebepten dolayı rapor alırlarsa ya da stajlarını kesmek zorunda kalırlarsa mutlaka Öğrenci İşlerine bildirmeleri gerekmektedir.

TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 14. maddesine göre;

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Madde 14- (1) Staj, Staj Başvuru Formunda belirtilen tarihler arasında yapılır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda, öğrenciler staj komisyonuna bilgi vermek koşuluyla mazeretli sayılabilirler.

  1. Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Hastanelerden ya da Sağlık Ocaklarından alınmış 3 günü geçmeyen rapor/raporlar ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için Staj Komisyonu tarafından ayrı hesaplanır.)
  2. Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için Staj Komisyonu tarafından ayrı hesaplanır).
  3. Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle yapılan devamsızlıklarda, devamsızlığı her staj dönemi için staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Staj Komisyonu karar verir. Bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 14. maddesinin c bendinde belirtilen devamsızlık süresi Staj Komisyonunun onayı olması halinde 2 gündür. Öğrenciler staj süresince aldıkları raporları veya kullandıkları/kullanacakları devamsızlık haklarını mutlaka staj yaptığı kuruma ve staj danışmanı hocasına bildirmek zorundadır. Danışman hocalara ulaşılamadığı takdirde öğrenci işleri birimine haber vermelidir. 

Önemle Duyurulur. 

-Belirlenen staj tarihleri dışında başka tarihlerde staj yapılamaz.

NOT: Yaz Stajını yapmak isteyen öğrenciler Yaz Okuluna katılamayacaktır. (Yaz Stajını yaparken Yaz Okuluna katılan öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

Her türlü sorularınız için Öğrenci İşleri Birimi ile irtibata geçiniz.

Staj dosyası için tıklayınız.

 

0 282 250 3303 Ömer Faruk GEZER