Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf

Türkçe Dil Hazırlık